Ergonomiska hjälpmedel

Många gånger krävs det inte stora förändringar för att din arbetsplats ska bli bättre för dig. T ex kan ett underarmstöd förhindra begynnande axel- och nackbesvär. Tillsammans med marknadens främsta leverantörer av ergonomiska hjälpmedel kan vi säkerställa att du får en arbetsplats som blir anpassad för dig.

Kontakta oss så kommer vi till dig och gör en kostnadsfri arbetsplastanalys. Utifrån analysen får du sedan prova de hjälpmedel som kan vara rätt för dig.